Välkommen till Övre Fjellets hemsida!

Stiftelsen Fjellstedtska studenthemmen innefattar två hyreshus i centrala Uppsala; Övre och Nedre Fjellet. Dessa har varit studentboenden sedan 1887. Från början var hemmen knutna till Fjellstedtska skolan som ligger nere vid ån och därför bodde endast teologistudenter här under en lång tid. Idag behöver en inte ha anknytning till teologin för att bo på Fjellet […]

Läs mer "Välkommen till Övre Fjellets hemsida!"